skola

skolka

První dřevěná škola ve Větřkovicích byla
postavena v letech 1790 - 1800, nová
zděná pak roku 1838. Na obrázku vidíme
školu z roku 1877. Po rekonstrukci v roce
2003 se stala okrasou obce.

Mateřská škola ve Větřkovicích byla
slavnostně otevřena 15. října 1925. Je
postavena v centru vesnice a naposledy
rekonstruována v roce 2003. V budově
mateřské školy je také školní jídelna, ve
které se stravue 90 strávníků.

 

Aktuality

Zpráva o přípravě zařízení Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace, pro školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace, pracuje v oblasti vlastního hospodaření jako právní subjekt od 1. 1. 2003.

Výuka ve školním roce 2016/17 bude probíhat podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Tvořivá škola je naše budoucnost“, který byl upraven k 1. 9. 2016 dodatkem č. 5.

„Beruško, vyleť za sluníčkem“ je název školního vzdělávacího programu, podle kterého pracujeme v mateřské škole od roku 2011.

Ve školní družině postupujeme podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý den“.

Ve školním roce 2016/2017 bude v naší škole vzděláváno 63 dětí a žáků, nejvíce za posledních 10 let.

MŠ – 25 dětí

ZŠ – 38 žáků

Počet zaměstnanců: 9, z toho 4 pedagožky, 1 vychovatelka, 4 správní zaměstnankyně (školnice v ZŠ, školnice v MŠ, kuchařka, ekonomka s úvazkem 0,25).

Do prvního ročníku ZŠ nastoupí 12 žáků. Žáci budou vyučováni ve dvou třídách – I. třída: 1., 2. ročník – 20 žáků, II. třída: 3., 4. ročník – 18 žáků, jedna žákyně plní školní docházku v Itálii. V MŠ budou děti vzdělávány v jedné třídě.

Z nepovinných předmětů nabízíme výuku náboženství.

I letos si mohou děti vybrat z široké nabídky zájmových činností:

  • v základní škole a školní družině: konverzace v anglickém jazyce, práce s iPady, sportovní aktivity, šachy, dětská scéna, veselý štětec, keramický kroužek a klub zábavné logiky a deskových her;
  • v mateřské škole: hra na zobcovou flétnu, veselá matematika, plavání, angličtina, gymnastika, dovedné ruce, výtvarný kroužek a hudebně-dramatický kroužek.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“ - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP. V červenci jsem zpracovala žádost a těším se, že v obou zařízeních budeme moci podpořit žáky a pedagogy vlastním projektem s názvem Zkvalitňujeme vzdělávání v ZŠ a MŠ Větřkovice. Projekt potrvá 24 měsíců, škola bude podpořena finanční částkou 511.841,- Kč.

V obou budovách byla v době hlavních prázdnin provedena běžná záchovná údržba. Další důležité změny budou uskutečněny během školního roku a v době hlavních prázdnin 2017. Jedná se o plot a zahradu v okolí budovy ZŠ, plánujeme vyměnit topnou soustavu a kotle v budově MŠ, v obou zařízeních budou instalovány bezpečnostní prvky.

Provoz v MŠ bude zahájen 22. 8. 2016 a prvního září přivítáme 7 nových dětí.

V základní škole bude v Sovím království pasováno celkem 12 prvňáčků.

Děti, žáci a zaměstnanci školy jsou připraveni a těší se na vše dobré, co přinese nový školní rok 2016/2017.

Dáša Bejdáková

ředitelka školy

22.8.2016