skola

skolka

První dřevěná škola ve Větřkovicích byla
postavena v letech 1790 - 1800, nová
zděná pak roku 1838. Na obrázku vidíme
školu z roku 1877. Po rekonstrukci v roce
2003 se stala okrasou obce.

Mateřská škola ve Větřkovicích byla
slavnostně otevřena 15. října 1925. Je
postavena v centru vesnice a naposledy
rekonstruována v roce 2003. V budově
mateřské školy je také školní jídelna, ve
které se stravue 90 strávníků.

 

Aktuality

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018 

Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční v pondělí 3. dubna 2017 od 14 do 17 hodin v budově Základní školy Větřkovice.

K zápisu přineste:

 • Rodný list dítěte,
 • Zápisní list pro rok 2017/2018,
 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018

Ředitelka ZŠ a MŠ Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace stanovuje kritéria zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 následovně:

 1. Dítě mělo odklad povinné školní docházky pro školní rok 2016/2017 – 5 bodů,
 2. Dítě má trvalý pobyt ve Větřkovicích a v Novém Vrbně – 4 body,
 3. Dítě s trvalým pobytem mimo Větřkovice a Nové Vrbno – 2 body. 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy: www.zsvetrkovice.cz  a na dveřích u vchodu do budovy základní školy. 

Ve Větřkovicích 16. 2. 2017

Mgr. Dáša Bejdáková, v.r.

ředitelka školy

28.2.2017

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ Větřkovice pro školní rok 2017/2018

Zápis dětí do MŠ uskuteční ve středu 3. května 2017 od 8 do 16 hodin v budově Mateřské školy Větřkovice.

K zápisu přineste:

 • Přihlášku do MŠ,
 • Zápisní list pro rok 2017/2018,
 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
 • Potvrzení o očkování dítěte.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2017/2018

Ředitelka ZŠ a MŠ Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace, stanovuje kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu:

 1. Místo trvalého pobytu ve spádové obci – 5 bodů
 2. Lékařské potvrzení o pravidelném očkování, popř. doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – 5 bodů
 3. Věk dítěte - přednostně bude přijato dítě v posledním roce před nástupem povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky podle § 34 odst. 4 školského zákona.
 1. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující datum narození dítěte – starší má přednost před mladším. (5 let – 5 bodů, 4 roky – 4 body, 3 roky – 3 body, mladší – 2 body).
 1. Doba podání přihlášky k zápisu dítěte do MŠ – 5 bodů.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy: www.zsvetrkovice.cz  a na dveřích u vchodu do budovy mateřské školy.

 

Ve Větřkovicích 16. 2. 2017

Mgr. Dáša Bejdáková, v.r.                                                                    

ředitelka školy

28.2.2017