Úřední deska

Školní řád
Výroční zpráva
Školní vzdělávací programy jsou uloženy ve sborovně školy, zákonní zástupci si mohou dokumenty vyžádat k nahlédnutí od všech pracovníků školy.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Rozpočet organizace

Zápis do 1. ročníku