EU peníze školám

 

EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základních školách.

Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

K 1.10.2010 se naše škola zapojila do výzvy EU peníze školám.

Název projektu: Moderně a interaktivně

Doba trvání projektu: 30 měsíců

Názvy klíčových aktivit, které budeme plnit:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků a k individualizaci výuky v této oblasti,

Metodický kurz pro učitele cizích jazyků,

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT,

Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií,

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků a k individualizaci výuky v této oblasti.

Z tohoto projektu chceme také financovat vzdělávací učební pomůcky a materiály – záznamová zařízení a média, didaktické pomůcky, výukové programy, knihy, hry, PC, barevnou tiskárnu…

Ke stažení:   ikona-word  dokument   ikona-pdf  plakát

 

eu-penize-skolam-plakat