Aktivní škola

Vážení rodiče,

portál www.proškoly.cz umožňuje žákům kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod.). Na ty se v běžných hodinách kvůli omezenému času často nedostává, ačkoliv jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí školních povinností. Oproti klasickým školním testům je výhodou také jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak dosaženým výsledkem.

Testy jsou přístupné pouze žákům škol, které vlastní licenci na využití portálu. Provozovatelem tohoto serveru je společnost DATABOX s.r.o.

V současnosti server www.proškoly.cz nabízí ucelenou řadu testů rozumových schopností - testy dětských schopností, paměťové testy a testy pro nejmenší, jedinečný test volby povolání, nástroje pro měření třídního a školního klimatu (sociometrie), rozsáhlou sadu kvízů z celé řady vzdělávacích oblastí a on-line katalog škol.

Všechny testy a dotazníky jsou vytvořeny tak, aby probíhaly pouze v prostředí www.proskoly.cz a výsledek byl vyhodnocen ihned po ukončení testu. Odpadá tak jejich komplikovaná a nákladná příprava v papírové podobě a zdlouhavé vyhodnocování výsledků. Testy lze absolvovat z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu (ze školy, z domova, atd.).

Naše škola aktivně využívá služeb portálu www.proškoly.cz, získala certifikát „Aktivní škola“, kterým se prezentujeme na svých webových stránkách a v prostorách školy. Jako „Aktivní škola“ jsme rovněž zařazeni v on-line katalogu škol, který hojně využívají rodiče pro získávání informací o školách. Možnost využívání testů neomezeně i na domácích počítačích je cenný vzkaz pro rodiče, že starost školy o rozvoj žáků nekončí zvoněním, ale že jim nabízíme „něco navíc“.

 

Ke stažení:   ikona-word  dokument   ikona-pdf  certifikát

 

aktivni-skola-plakat