Archiv aktualit

Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace, hledá kvalifikovaného učitele náboženství.

Jedná se o 1 hodinu týdně.

Zájemci, hlaste se prosím na telefonním čísle:

601 088 941, 777 142 091

8.2.2018

zabavne-odpoledne-2018.jpg

20.1.2018

PF2018.jpg

2.1.2018

pozvanka-140-vyroci

 

PROGRAM OSLAV 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ A VYSVĚCENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VĚTŘKOVICÍCH

10:15 – 10:50 hod.    
Slavnostní zahájení oslav:

 • Větřkovští trubači
 • Vystoupení žáků školy
 • Proslovy hostů
 • Slavnostní benedikce

10:50 – 12:30 hod.    
Prohlídka školy:

 • Dobový koutek se školními potřebami
 • Výstavka historických fotografií a záznamů o pedagogickém sboru
 • Dokument o životě školy
 • Výstavka školních kronik - nejstarší německy psaná kronika s názvem Chronik der Volksschule in Dittersdorf (od roku 1876), ručně psaná školní kronika (od roku 1945), fotoalbum z  50. let, obrazové kroniky od roku 2000
 • Fotogalerie ze školních akcí
16.10.2017

2016-den-otevrenych-dveri

25.5.2017

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018 dle registračních čísel:

 

Registrační číslo                                 Rozhodnutí ředitelky školy

PV   1/2017           dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

PV   2/2017            dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018       

PV   3/2017           dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

PV   4/2017            dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

PV   5/2017           dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

PV   6/2017            dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

PV   7/2017            dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

PV   9/2017            dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

PV  13/2017           dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Větřkovice 4. 5. 2017                                     

 

Mgr. Dáša Bejdáková, v.r.

ředitelka školy

4.5.2017

Vážení rodiče,

ve středu 10. 5. 2017 bude přerušena dodávka vody v celé obci. Vzhledem k plánovanému přerušení dodávky vody nebude možno zajistit provoz v ZŠ, ŠD, MŠ a ŠJ. Na tento den vyhlašuji ředitelské volno pro žáky ZŠ a uzavření obou budov školy.

Dáša Bejdáková

ředitelka školy

25.4.2017

Zápis 2017

 

Registrační číslo                  Rozhodnutí ředitelky školy

___________________________________________________________________________

ZV 1/2017                           dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2017/2018

ZV 2/2017                           dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2017/2018

ZV 3/2017                           dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2017/2018

ZV 4/2017                           dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2017/2018

ZV 5/2017                           dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2017/2018

ZV 6/2017                           dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2017/2018

ZV 7/2017                           dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2017/2018

ZV 8/2017                           dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2017/2018

ZV 9/2017                           dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2017/2018

 

Ve Větřkovicích 3. 4. 2017                                                         Mgr. Dáša Bejdáková, v.r.

ředitelka školy

4.4.2017

Vážení rodiče,

ve středu 19. 4. 2017 bude přerušena dodávka vody v celé obci. Vzhledem k plánovanému přerušení dodávky vody nebude možno zajistit provoz v ZŠ, ŠD, MŠ a ŠJ. Na tento den vyhlašuji ředitelské volno pro žáky ZŠ a uzavření obou budov školy.

Dáša Bejdáková

ředitelka školy

31.3.2017

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ Větřkovice pro školní rok 2017/2018

Zápis dětí do MŠ uskuteční ve středu 3. května 2017 od 8 do 16 hodin v budově Mateřské školy Větřkovice.

K zápisu přineste:

 • Přihlášku do MŠ,
 • Zápisní list pro rok 2017/2018,
 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
 • Potvrzení o očkování dítěte.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2017/2018

Ředitelka ZŠ a MŠ Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace, stanovuje kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu:

 1. Místo trvalého pobytu ve spádové obci – 5 bodů
 2. Lékařské potvrzení o pravidelném očkování, popř. doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – 5 bodů
 3. Věk dítěte - přednostně bude přijato dítě v posledním roce před nástupem povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky podle § 34 odst. 4 školského zákona.
 1. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující datum narození dítěte – starší má přednost před mladším. (5 let – 5 bodů, 4 roky – 4 body, 3 roky – 3 body, mladší – 2 body).
 1. Doba podání přihlášky k zápisu dítěte do MŠ – 5 bodů.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy: www.zsvetrkovice.cz  a na dveřích u vchodu do budovy mateřské školy.

 

Ve Větřkovicích 16. 2. 2017

Mgr. Dáša Bejdáková, v.r.                                                                    

ředitelka školy

28.2.2017

Další listy: 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-57