Archiv aktualit

Zápis 2018

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 dle registračních čísel:

Reg. číslo Rozhodnutí ředitelky školy
PV 1/2018 dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019
PV 2/2018 dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019
PV 3/2018 dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019
PV 5/2018 dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019
PV 6/2018 dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019
   
Ve Větřkovicích 7. 5. 2018     Mgr. Gabriela Grodová, ředitelka školy
7.5.2018

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2018/2019

Ředitelka ZŠ a MŠ Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace, stanoví následující  kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu.

1. Místo trvalého pobytu ve spádové obci - Větřkovice

2. Lékařské potvrzení o pravidelném očkování, popř. doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

3. Věk dítěte - přednostně bude přijato dítě v posledním roce před nástupem povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky § 34 odst. 4 školského zákona.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující datum narození dítěte, do 31. 8. 2018 dovrší  3 let věku, starší má přednost před mladším.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy: www.zsvetrkovice.cz  a na dveřích u vchodu do budovy mateřské školy.

Ve Větřkovicích  3. 4. 2018

 

Mgr. Gabriela Grodová
ředitelka školy

Pavla Škrobánková
vedoucí učitelka MŠ

12.4.2018

Zápis 2018

Reg. číslo Rozhodnutí ředitelky školy
ZV 1/2018 dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2018/2019
ZV 2/2018 dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2018/2019
ZV 3/2018 dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2018/2019
ZV 4/2018 dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2018/2019
ZV 5/2018 dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2018/2019
ZV 6/2018 dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2018/2019
ZV 7/2018 dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2018/2019
ZV 8/2018 dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2018/2019
ZV 9/2018 dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2018/2019
ZV 10/2018 dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2018/2019
   
Ve Větřkovicích 4. 4. 2018     Mgr. Gabriela Grodová, ředitelka školy
4.4.2018

skolicka-predskolaci-2018

13.3.2018

pozvanka-k-zapisu-2018.png

13.3.2018

Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace, hledá kvalifikovaného učitele náboženství.

Jedná se o 1 hodinu týdně.

Zájemci, hlaste se prosím na telefonním čísle:

601 088 941, 777 142 091

8.2.2018

zabavne-odpoledne-2018.jpg

20.1.2018

PF2018.jpg

2.1.2018

pozvanka-140-vyroci

 

PROGRAM OSLAV 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ A VYSVĚCENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VĚTŘKOVICÍCH

10:15 – 10:50 hod.    
Slavnostní zahájení oslav:

  • Větřkovští trubači
  • Vystoupení žáků školy
  • Proslovy hostů
  • Slavnostní benedikce

10:50 – 12:30 hod.    
Prohlídka školy:

  • Dobový koutek se školními potřebami
  • Výstavka historických fotografií a záznamů o pedagogickém sboru
  • Dokument o životě školy
  • Výstavka školních kronik - nejstarší německy psaná kronika s názvem Chronik der Volksschule in Dittersdorf (od roku 1876), ručně psaná školní kronika (od roku 1945), fotoalbum z  50. let, obrazové kroniky od roku 2000
  • Fotogalerie ze školních akcí
16.10.2017

2016-den-otevrenych-dveri

25.5.2017

Další listy: 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-62