Slavnostní zahájení školního roku a den otevřených dveří

01.09.2010 Středa

DveřeŠkolní rok 2010/2011 byl zahájen 1. 9. 2010 mimořádně slavnostně. Sešli jsme se tradičně v nádherně vyzdobené první třídě a společně jsme přivítali v „Království čmeláčků“ tři prvňáky. Oči dětí a hostů spočinuly také na nových interaktivních tabulích, mnohé děti vůbec netušily, jaké je ještě čeká další překvapení.

Starosta obce, pan Dušan Lederer, byl pověřen přestřihnutím pásky k našemu tajemství. Tím byla multifunkční učebna v prostorách bývalé půdy školy. Téměř šest milionů korun bylo investováno do kompletní rekonstrukce sociálních zařízení, nové střechy, nové multifunkční učebny a do kvalitní multimediální techniky. Tento projekt „Stavební úpravy a půdní vestavba objektu ZŠ Větřkovice“ je spolufinancován Evropskou unií.

Žáci, zaměstnanci školy a hosté neskrývali radost a nadšení z povedeného díla. Vždyť bude sloužit mnoha účelům: výuka, náboženství, knihovna, čítárna, aktivity školní družiny a mateřské školy, mimoškolní aktivity, výstavy, zájmové kroužky, dětská divadelní představení, besedy, besídky pro seniory a občany…

Milým pokračováním slavnostního dne byl Den otevřených dveří v pátek 3. 9. 2010. Přišlo k nám asi 150 hostů z Větřkovic i z blízkého okolí. Mnozí nám projevili poděkování také zápisem do kroniky školy, vybíráme některé z vět: „Veliký dík všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zkrášlení školy. Přestavba a modernizace je velmi zdařilá, moc se nám tady líbilo. Veliký dík také vždy příjemnému personálu školy. Děkuji za všechno, co děláte pro štěstí a spokojenost všech dětí z Větřkovic. Poděkování patří rovněž všem zaměstnancům ZŠ a OÚ Větřkovice. Přeji jim hodně hodných žáků, vždyť si to zaslouží. Moc se nám tu líbí. Je to tu útulné. Jsme dojaté.“

Děkujeme panu starostovi Dušanu Ledererovi za sehnání peněz na tak obrovský projekt, lepší dárek k 230. výročí počátku vyučování v naší obci jsme si nedovedli představit.

Dáša Bejdáková, ředitelka školy

Fotografie ze slavnostní zahájení školního roku

Fotografie ze dne otevřených dveří

««« Předchozí text: Slavnostní ukončení školního roku Následující text: Preventivní program z oblasti požární ochrany »»»

tisk | Rok 2010 | 345x