Loading color scheme

Úplata v pro školní rok 2018-2019

Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace

Čj. ZŠ-Vě75/2018

Příloha č. 11 Směrnice č. 1/07- Stanovení úplaty

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2018/2019

 

Podle § 123, odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji
výši úplaty za předškolní vzdělávání takto:

celodenní docházka 245,- Kč

 

Ředitelka ZŠ a MŠ je povinna osvobodit od úplaty zákonného zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzickou osobu, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, pokud ředitelce tuto skutečnost prokáže předložením písemného oznámení, popřípadě rozhodnutí (resp. jeho úředně ověřené kopie), které mu vydal příslušný orgán státní sociální podpory. Pokud zákonný zástupce nepředloží ředitelce ZŠ a MŠ tento doklad, nemusí být od úplaty osvobozen.

Ředitelka ZŠ a MŠ může také rozhodnout o osvobození od úplaty v následujícím případě:

  • dlouhodobá hospitalizace, rekonvalescence či nemoc, kdy nepřítomnost dítěte v MŠ přesahuje nejméně 1 měsíc.

Podle §123, odstavec 2 zákona 561 / 2004 Sb., – vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované obcí se poskytuje bezúplatně.

 

Ve Větřkovicích 15. 5. 2018

 

Mgr. Gabriela Grodová
ředitelka školy