Loading color scheme

Úplata ve školní družině - Dodatek č. 2 2012

Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace

Ve Větřkovicích 27. 8. 2012

Dodatek č. 2 Směrnice č. 2/07- Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině od školního roku 2012/2013

Podle § 123, odst. 4 zákona 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině:

400,- Kč za celé období školního roku.

První splátka ve výši 200,- Kč je splatná od 1. září do 31. října běžného roku, druhá splátka ve výši 200,- Kč je splatná od 1. února do 31. března běžného roku.
Platbu lze provést: v hotovosti nebo převodním příkazem.

O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

Mgr. Dáša Bejdáková
ředitelka školy