Loading color scheme

Plán podpory finanční gramotnosti 2018-2019

Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.

Cíle: Zvýšit finanční povědomí dětí a odpovědně zacházet s penězi
Úkoly: Seznámit děti s finančním povědomím, sestavení rozpočtu, možnosti investic, vydělání a spoření peněz, plánování co dál s ušetřenými penězi, sestavení rozpočtu

Plánované akce:

  • Soutěže, omalovánky, doplňovačky
  • Děti se hravou formou seznámí s cenami různých věcí, jaká je možnost vydělat si peníze pro svou osobní potřebu, proč je důležité vytvořit si malou finanční rezervu, do čeho je možné své peníze investovat a jak dále peníze zhodnotit a plánovat jejich budoucnost.
  • „Zdravé finanční návyky“
  • Pracovní listy – Všechno má svou cenu, Bez práce nejsou koláče aneb nic není zadarmo, Nepracujte pro peníze, nechte peníze, aby pracovaly pro vás, Spořte! Vše si nejdříve pořádně propočítejte! Za dobrou práci spravedlivá odměna. Čtěte, co pak podepisujete!
  • Hry k rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti, rozvoji podnikavost - Dostihy a sázky, Monopoly
  • Projektové hodiny:

1. Nakupování a placení – Hra na obchod, způsoby placení, platební karty, odhadování celkové ceny nákupu, vrácená hotovost, srovnávání zboží podle ceny.
2. Hospodaření domácnosti – porovnávání svých potřeb a přání s finančními možnostmi, příjmy a výdaji.
3. Přebytek rozpočtu domácnosti – Proč spořit? Banky a jejich úkoly.
4. Schodek rozpočtu domácnosti –vznik dluhů.

Pomůcky:

  • Nástěnné popisovací tabule v multifunkční učebně
  • Pracovní sety pro 1. st. ZŠ – Způsoby nakupování a placení pro 1. st. ZŠ

Hospodaření domácnosti
Přebytek rozpočtu domácnosti

Spolupráce:

  • se sociální poradnou zaměřenou na dluhové poradenství Odry

Vzdělávání pedagogických pracovníků

  • v této problematice dle aktuální nabídky.

Odkazy:

17. 9. 2018
Vladěna Horáková