Loading color scheme

Rozvrh hodin ve školním roce 2018-2019

Rozvrh hodin platný v období od 8.4.2019 - 14.6.2019

Den Třída (ročník) 1. 2. 3. 4. 5. Zájmové útvary, nep. předmět
8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30
PO I. (1., 2. roč.) ČJ M ČJ Prv    
II. (3., 4. roč.) ČJ AJ Přv/Prv M PV
ÚT I. (1., 2. roč.) ČJ TV TV ČJ PV  Keramika
II. (3., 4. roč.) ČJ TV TV ČJ HV
STŘ I. (1., 2. roč.) ČJ AJ M ČJ    
II. (3., 4. roč.) M Prv/Přv ČJ/VL AJ ČJ
ČTV I. (1., 2. roč.) ČJ M VV/M VV    Hra na zobcovou flétnu (jen 1. roč.)
II. (3., 4. roč.) ČJ M VV VV ČJ
I. (1., 2. roč.) ČJ M ČJ Prv HV Náboženství
II. (3., 4. roč.) AJ M Prv/VL M ČJ

 

Rozvrh hodin platný od 15.6.2019 - 30.6.2019

Den Třída (ročník) 1. 2. 3. 4. 5. Zájmové útvary, nep. předmět
8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30
PO I. (1., 2. roč.) ČJ M ČJ TV    
II. (3., 4. roč.) ČJ AJ Přv/Prv M PV
ÚT I. (1., 2. roč.) ČJ M ČJ Prv PV  Keramika
II. (3., 4. roč.) ČJ ČJ M ČJ/VL HV
STŘ I. (1., 2. roč.) ČJ AJ M ČJ   Hra na zobcovou flétnu (jen 1. roč.)
II. (3., 4. roč.) ČJ AJ M Přv/Prv TV
ČTV I. (1., 2. roč.) ČJ M ČJ TV    
II. (3., 4. roč.) ČJ M VV VV ČJ
I. (1., 2. roč.) ČJ Prv VV/M VV HV Náboženství Gymnastika
II. (3., 4. roč.) ČJ AJ M Prv/VL TV

 

Vysvětlivky ke zkratkám předmětů:

ČJ - český jazyk
AJ - anglický jazyk
M - matematika
PRV - prvouka
Přv - přírodověda

VL - vlastivěda
HV - hudební výchova
VV - výtvarná výchova
TV - tělesná výchova
PV - pracovní výchova

Odchody na oběd:

1. a 2. ročník

  • pondělí,středa, čtvrtek 11.50 hodin
  • úterý, pátek 12:30 hodin

3. a 4. ročník 12.30 hodin

Plavání Plavecká škola Leandros Opava

9. 4. – 11. 6.2019 9:30 – 10:30 hodin

Dopravní hřiště Odry (jen 4. ročník)

16. 10. 2018 8:00 – 13:00 hodin