Loading color scheme

Rozvrh hodin ve školním roce 2019-2020

Den Třída (ročník) 1. 2. 3. 4. 5. Zájmové útvary, nep. předmět
8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30
PO I. (1., 2. roč.) ČJ M ČJ Prv    
II. (3., 4. roč.) ČJ AJ M Prv/Vl PV
ÚT I. (1., 2. roč.) TV ČJ M ČJ PV  Keramika 13:15 - 14:15
II. (3., 4. roč.) M Přv/Prv ČJ ČJ TV
STŘ I. (1., 2. roč.) M ČJ AJ ČJ    
II. (3., 4. roč.) M ČJ/Vl ČJ AJ ČJ
ČTV I. (1., 2. roč.) TV ČJ Prv VV/M  VV  
II. (3., 4. roč.) M ČJ Přv/Prv HV TV
I. (1., 2. roč.) ČJ M ČJ HV   Náboženství 13:15 - 14:00
II. (3., 4. roč.) ČJ AJ M VV VV

 


Vysvětlivky ke zkratkám předmětů:

ČJ - český jazyk
AJ - anglický jazyk
M - matematika
PRV - prvouka
Přv - přírodověda

VL - vlastivěda
HV - hudební výchova
VV - výtvarná výchova
TV - tělesná výchova
PV - pracovní výchova

Odchody na oběd:

1. a 2. ročník

  • pondělí,středa, pátek 11.50 hodin
  • úterý, čtvrtek 12:30 hodin

3. a 4. ročník 12.30 hodin

Zájmový kroužek (ZUŠ Vítkov) hra na hudební nástroj termín bude upřesněn.