Loading color scheme

Školní vzdělávací programy

jsou uloženy ve sborovně školy

zákonní zástupci si mohou dokumenty vyžádat od všech pracovníků školy
  • ŠVP PV „Beruško, vyleť za sluníčkem“
  • ŠVP ZV „Tvořivá škola je naše budoucnost“
  • ŠVP ŠD „Hrajeme si celý den“