Loading color scheme

Školská rada

Obec Větřkovice vydala na základě svého usnesení 4/XVII ze dne 7. listopadu 2005 a ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N U školské rady při Základní škole a Mateřské škole Větřkovice okres Opava, příspěvková organizace.

Složení školské rady podle zastoupení:

Mgr. Vladěna Horáková
– zástupce pedagogických pracovníků, předsedkyně školské rady (volena)

Ing. Zuzana Šamárková
– zástupce rodičů žáků (volena)

Lucie Dubová
- zástupce zřizovatele, místopředsedkyně školské rady (jmenována)


Školská rada má 3 členy a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 a 3 školského zákona. Školská rada byla zřízena dnem 1. ledna 2006.

Volby do školské rady

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců.doc