Loading color scheme

Zaměstnanci

Mgr. Gabriela Grodová
ředitelka školy, třídní učitelka II. třídy

Mgr. Vladěna Horáková
třídní učitelka I. třídy

Mgr. Michaela Knoppová
učitelka, školní metodička prevence, vychovatelka ŠD

Simona Durecová
asistentka pedagoga

Dominika Šindelářová
školní asistentka pro ZŠ, MŠ i ŠD

Radka Černínová, Jitka Kubánková
správní zaměstnanci