skola

skolka

První dřevěná škola ve Větřkovicích byla
postavena v letech 1790 - 1800, nová
zděná pak roku 1838. Na obrázku vidíme
školu z roku 1877. Po rekonstrukci v roce
2003 se stala okrasou obce.

Mateřská škola ve Větřkovicích byla
slavnostně otevřena 15. října 1925. Je
postavena v centru vesnice a naposledy
rekonstruována v roce 2003. V budově
mateřské školy je také školní jídelna, ve
které se stravue 90 strávníků.

 

Aktuality

Zápis 2018

Reg. číslo Rozhodnutí ředitelky školy
ZV 1/2018 dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2018/2019
ZV 2/2018 dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2018/2019
ZV 3/2018 dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2018/2019
ZV 4/2018 dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2018/2019
ZV 5/2018 dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2018/2019
ZV 6/2018 dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2018/2019
ZV 7/2018 dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2018/2019
ZV 8/2018 dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2018/2019
ZV 9/2018 dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2018/2019
ZV 10/2018 dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání v roce 2018/2019
   
Ve Větřkovicích 4. 4. 2018     Mgr. Gabriela Grodová, ředitelka školy
4.4.2018

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2018/2019

Ředitelka ZŠ a MŠ Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace, stanoví následující  kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu.

1. Místo trvalého pobytu ve spádové obci - Větřkovice

2. Lékařské potvrzení o pravidelném očkování, popř. doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

3. Věk dítěte - přednostně bude přijato dítě v posledním roce před nástupem povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky § 34 odst. 4 školského zákona.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující datum narození dítěte, do 31. 8. 2018 dovrší  3 let věku, starší má přednost před mladším.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy: www.zsvetrkovice.cz  a na dveřích u vchodu do budovy mateřské školy.

Ve Větřkovicích  3. 4. 2018

 

Mgr. Gabriela Grodová
ředitelka školy

Pavla Škrobánková
vedoucí učitelka MŠ

12.4.2018