Loading color scheme

Kritéria pro přijetí do ŠD

Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace

Platnost: 1. 9. 2018
Účinnost: 1. 9. 2018

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, a to na základě náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií, s ohledem na kapacitu školní družiny (30 žáků). Pobyt žáka ve školní družině není nárokový.

Při zápisu do školní družiny se budeme řídit následujícími kritérii dle tohoto daného pořadí:

1. Mladší žáci mají v přijetí do školní družiny přednost před staršími.
2. Přednost mají žáci zaměstnaných rodičů před dětmi rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené, případně nezaměstnanými.
3. Přednost mají žáci s celotýdenní docházkou v plném režimu před žáky, kteří docházejí do školní družiny jen některé dny v týdnu.

Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družiny, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu školní družiny.

Mgr. Gabriela Grodová
ředitelka školy