Loading color scheme

CELOROČNÍ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ „V HLAVĚ“

Na začátku září byla vyhlášena celoroční čtenářská soutěž motivovaná pohádkovým příběhem V hlavě, který děti provázel při různých činnostech také ve školní družině.

Podmínkou účasti v soutěži bylo přečíst a představit ostatním spolužákům minimálně jednu libovolnou knihu za měsíc, to je 10 knih za celý rok. Tímto čtenáři získávali zelené obrázky postavičky „Radost“.

Každý poslední den v měsíci probíhalo malé vyhodnocení. Ten, kdo měl nejvíce zápisů o knize v daný měsíc, získal obrázek se slonem Bing Bongem. A naopak zapomnětlivec bez zápisu si odnesl obrázek postavičky Zlouna a snažil se to následující měsíc napravit.

Číst dále

Slavnostní ukončení školního roku 2019-2020

Školní rok 2019-2020 pro nás připravil nečekaná překvapení a děti, učitelé, vychovatelé i rodiče zažili distanční formu vzdělávání z domova. Pro všechny to byla nová zkušenost a museli jsme se naučit nové dovednosti a získat celou řadu potřebných vědomostí. Bylo to náročné období pro všechny zúčastněné, ale zvládli jsme to ve vzájemné spolupráci a podpoře. Děti nově zažily dobu, kdy se těšily do školy a chtěly, aby vše bylo jako dříve.

V květnu, kdy jsme mohli opět naši školu otevřít, se vrátili ukáznění a pilní žáčci, kteří nám ukázali, že doma nezaháleli a plnili nové úkoly s radostí a pečlivostí.

Závěr školního roku obvykle probíhá v duchu výletů, procházek po okolí, konají se různé zážitkové i vzdělávací akce ve škole i mimo ni. Letos nás ale ještě čekalo opakování, procvičování a dobírání učiva (i když formou her a soutěží). Všechno jsme stihli a poslední dny jsme věnovali sportovním hrám, pobytu venku a našim oblíbeným stavebnicím.

Ukončení školního roku bývá vždy hlavně spojeno s předáváním vysvědčení, hodnocením a s poděkováním. Ani letos tomu nebylo jinak. V úterý 30. června jsme se sešli naposledy. Předali jsme si vysvědčení (bylo vždy spojeno s pochvalou za domácí vzdělávání), vyhodnotili jsme celoroční čtenářské soutěže, podívali jsme se na fotoprezentaci z rozloučení se čtvrťáky a vzpomínali na společné veselé zážitky. Krásné prázdniny nám také přišel popřát pan starosta Miroslav Černoch a pan místostarosta Mgr. Stanislav Mička.

Velmi děkuji zaměstnancům ZŠ a MŠ Větřkovice, zástupcům obecního úřadu, rodičům našich skvělých dětí i zástupcům místních spolků za celoroční podporu a spolupráci a všem přeji krásné a odpočinkové léto.

Číst dále