Loading color scheme

1780 - 1790

Stará kronika školy „Kronika obecné školy ve Větřkovicích v c. k. Slezsku, založena v době panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. v roce 1876“ je psána němčinou, později i češtinou. Kronika obsahuje důležité historické události o škole i kostele, částečně objasňuje poměry z doby Rakousko – Uherské říše.

V letech 1780 – 1790 se začalo vyučovat poprvé ve Větřkovicích, a to v domě číslo 3. V mezidobí let 1790 – 1800 postavila obec dřevěnou školu s popisným číslem 73. Ta sloužila až do roku 1838, kdy byla zbořena a na témže místě postavena nová škola z tvrdého materiálu včetně hospodářských budov. Obec se snažila mít samostatného duchovního, a proto se usnesla tuto školní budovu použít jako byt duchovnímu.

1877

V roce 1877 byl položen základní kámen současné školy ve Větřkovicích. Stavba byla dokončena téhož roku a škola mohla být slavnostně vysvěcena 22. října 1877. Počínaje školním rokem 1910 - 1911 byl ve škole zaveden český vyučovací jazyk s povinným předmětem němčiny.

Škola dnes

Dnes je škola po rozsáhlé rekonstrukci okrasou obce. V roce 2010 si připomeneme 230. výročí počátku vyučování v naší obci.