Loading color scheme

Školní jídelna

školní jídelna
 

 

Charakteristika školní jídelny

Školní jídelna poskytuje stravovací služby dětem, žákům Základní školy a Mateřské školy ve Větřkovicích, závodní stravování vlastním zaměstnancům a v rámci hostinské činnosti poskytuje stravovací služby cizím strávníkům.

Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na dobu od 6.00 – 14.30 hod., a to pondělí až pátek.

Školní jídelna nebude v provozu v době uzavření mateřské školy o letních prázdninách. Strávníkům je tato skutečnost oznámena na nástěnce v šatně a prostorách školní jídelny.

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně prostorově umístěné v oddělené části mateřské školy. Školní jídelna připravuje jídla, která děti a žáci konzumují v jídelně mateřské školy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu.

Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které mají děti v rámci „pitného režimu“ po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici. (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky, neslazené nápoje).

Výdej stravy

11.00 - 11.30 cizí strávníci
11.30 - 12.00 děti MŠ
12.00 - 13.00 žáci ZŠ

Sazby stravného

Od 1. 9. 2023 se mění cena stravného:
Cizí strávníci: 85,- Kč
Žáci ZŠ  7-10 let: 30,- Kč
Žáci ZŠ  11 let: 33,- Kč
Děti MŠ  3-6 let: 45,- Kč
Děti MŠ  7 let: 49,- Kč

Do těchto věkových skupin jsou děti a žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Školní rok se počítá vždy od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku.

Zpracovala:  Jitka Kubánková, Pavla Škrobánková

Schválila:  Mgr. Gabriela Grodová, ředitelka školy

Úhrada stravného ve školní jídelně

Úhrada stravného se provádí zálohově hotovostní platbou v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo převodem z účtu strávníků.

Odhlašování ze stravování lze

- elektronicky - p.skrobankova@zsvetrkovice.cz
- telefonem - 601 088 942
- osobně v MŠ nebo ŠJ

Pokud není vedoucí školní jídelny přítomna, lze stravu odhlásit u p. kuchařky nebo školnice MŠ.

Pokud nebyla nepřítomnost dítěte dopředu známá, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně v 11:30 hodin oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok. Další dny musí zákonný zástupce dítě ze stravování odhlásit, jinak stravu uhradí v plné výši. Škola má ze zákona povinnost úhradu požadovat.

Rodiče jsou povinni přihlašovat a odhlašovat děti ze stravování v pondělí na ten den do 8:00 hodin, na další dny (tj. úterý až pátek) je možno odhlásit ze stravování den předem do 13 hodin.

Informace pro rodiče ke skladbě jídelníčku.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo 1. 9. 2015 Nutriční doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách, podle kterého má být sestavován nutričně a výživově vyvážený pestrý jídelníček, a za to zodpovídá vedoucí školní jídelny, potažmo ředitelka školy. Hodnocení naplňování výživových doporučení provádí v souladu s metodikou Nutričního doporučení pouze odborný zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví (Hygienická stanice, ČŠI). Metodika Nutričního doporučení je obecně konstruována na 20 stravovacích dnů (tedy 4 týdny). Je zaměřena např. na snížení četnosti některých druhů pokrmů v jídelním lístku (pokrmy z vepřového masa), na snížení nabídky přílohových knedlíků, na vyřazení uzenin. Na druhé straně je jejím cílem upozornit na pozitiva a prospěšnost zeleniny, luštěnin a jiných obilovin (jáhly, pohanka, špalda, oves, kuskus, bulgur…).

Nutriční doporučení pro obědy.

Polévky:

Zeleninové 12x měsíčně (zelenina musí v polévce převažovat).
Luštěninové 3x – 4x měsíčně.
Zařazování obilných zavářek (jáhly, vločky, krupky, pohanka, bulgur, kuskus…) 4x měsíčně.

Hlavní jídla:

Drůbež a králík min. 3x měsíčně.
Ryby 2x – 3x měsíčně.
Vepřové maso max. 4x měsíčně.
Bezmasé nesladké jídlo 4x měsíčně ( včetně luštěnin, pokud jsou nabídnuty bez masa ).
Žádné uzeniny.
Sladké jídlo max. 2x měsíčně.
Luštěniny samostatně jako hlavní jídlo 2x měsíčně.

Přílohy:

Obiloviny (těstoviny, rýže, kuskus…) 7x měsíčně.
Houskové knedlíky max. 2x měsíčně.

Zelenina:

Čerstvá (saláty, obloha) min. 8x měsíčně.
Tepelně upravená zelenina (např. dušená mrkev, špenát, zelenina na másle) min. 4x měsíčně.

Nápoje:

Denně v nabídce slazený i neslazený nemléčný nápoj, pokud je mléčný, výběr i z nemléčného.

Nutriční doporučení pro přesnídávky a svačiny:

Pomazánky luštěninová nebo zeleninová 4x měsíčně.
Pomazánky rybí min. 2x měsíčně.
Obilné kaše min. 2x měsíčně.
Zelenina nebo ovoce vždy jako součást svačin.
Nabídka celozrnného, vícezrnného pečiva 8x.
Nezařazení uzeniny a paštik.

Kuchyně

kuchyně
kuchyně
kuchyně
kuchyně