Loading color scheme

Den země

Dne 24. 4. jsme slavili Den Země environmentální výukou nejen ve třídách, ale hlavně v přírodě. Ve třídách děti plnily různé aktivity, které se týkaly ochrany životního prostředí a péče o zvířátka. Třeťáci a čtvrťáci se věnovali tématu „Zachraňte ježka.“ Venku na vycházce v okolí školy a myslivecké chaty měly děti možnost vyrobit si vlastní tužku z letorostů. Soutěžily v zatloukání hřebíků, poznávaly hmyz přes zvětšovací sklo a také byliny na louce. Závěrem jsme si zahráli sportovní hry a odměnili vítěze. Našim průvodcem byl myslivec a lesník pan Jiří Groda, kterému moc děkujeme za zajímavý a nápaditý program.