Loading color scheme

Den země

Dne 24. 4. jsme slavili Den Země environmentální výukou nejen ve třídách, ale hlavně v přírodě. Ve třídách děti plnily různé aktivity, které se týkaly ochrany životního prostředí a péče o zvířátka. Třeťáci a čtvrťáci se věnovali tématu „Zachraňte ježka.“ Venku na vycházce v okolí školy a myslivecké chaty měly děti možnost vyrobit si vlastní tužku z letorostů. Soutěžily v zatloukání hřebíků, poznávaly hmyz přes zvětšovací sklo a také byliny na louce. Závěrem jsme si zahráli sportovní hry a odměnili vítěze. Našim průvodcem byl myslivec a lesník pan Jiří Groda, kterému moc děkujeme za zajímavý a nápaditý program.

Číst dále

Beseda s paní katechetkou

Ve středu před Velikonocemi nám paní katechetka Alena Halamíčková přichystala besedu na téma poselství Velikonoc. Povídali jsme si o velikonočních zvycích a tradicích, o tom, jak nazýváme velikonoční dny a jaké jídlo je tradiční. Vyprávěla nám křesťanský příběh o Ježíši. O jeho pouti, o tom proč byl ukřižován a co se stalo poté. Vyprávění doplňovala obrázky a názornými ukázkami. A tak jako Ježíš rozdával chléb, během příběhu ho rozdala i ona nám.

Číst dále

Maškarní odpoledne pro děti

V neděli 14. dubna v sále našeho kulturního domu proběhlo Maškarní odpoledne pro děti. Všichni jsme se moc těšili. A to nejen na maškarní. Konečně jsme mohli prozkoumat nově zrekonstruovaný sál, který jsme ještě neviděli. Jak vypadá? Krásně, krásně, krásně!!!

V sále na nás čekalo spoustu občerstvení, o které se postaraly naše maminky, protože napekly koláče a buchty. Mohli jsme si také koupit cukrovou vatu, pití, hranolky a různé sladkosti. Na pódiu byla vyskládaná veliká tombola, které jsme se nemohli dočkat.  Aby nám to čekání lépe uběhlo, odpolednem nás provázel Pepino Prcek. Byla s ním legrace a přichystal si spousty her a soutěží, kterých se účastnili i naši rodiče.

Číst dále

Beseda se sociální kurátorkou a strážníkem MP Vítkov

V pátek k nám do školy přijela paní kurátorka a strážník MP Vítkov. Paní kurátorka nám vyprávěla, co má vše na starosti (např. když se o nás rodiče nestarají, nechodíme do školy, …) a pan strážník také. Vyprávěl, co vše jako strážník MP dělá a ukázal nám foukačku, která slouží pro odchyt psů. Foukačkou jsme zkoušeli střílet na terč, což se nám celkem dařilo. Ukázal nám pistoli, vyzkoušeli jsme si jeho čepice a pouta, ukázal nám, jak se zachází s bičem a nakonec jsme se dorozumívali vysílačkami.

Číst dále