Loading color scheme

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

Poslední školní den jsme slavnostně ukončili venku pod pergolou s našimi žáky i panem starostou.

Společně jsme zhodnotili uplynulý školní rok a lehce nakoukli do toho nového. Vyhodnotili jsme celoroční čtenářské soutěže a také testování z oblasti matematické gramotnosti, které probíhalo ve spolupráci s MAP a Scio.

Čekalo nás nejen rozloučení s našimi absolventy – žáky 4. ročníku, ale tentokrát i s paní učitelkou, kterou čeká narození vytouženého miminka. Čtvrťáci v tento den dostali od svých kamarádů velkou ruličku se vzkazy, pozdravy a obrázky. I na paní učitelku čekalo milé překvapení – na památku od našich dětí si odnesla velký malovaný obraz s 29 motýlky. Každý z nich představuje jednoho žáčka. Truhličku se vzkazy pro ni a pro miminko a společný dárek dětí a rodičů ji rovněž potěšil.

Toto poslední školní setkání jsme zakončili veselou písničkou a přáním pěkných prázdnin a příjemné dovolené.

Děkuji všem zaměstnancům ZŠ a MŠ za pečlivou a důslednou práci, obecnímu úřadu, místním složkám a rodičům za výbornou spolupráci a podporu a všem přeji pěkné léto a hodně odpočinku po tak náročném roce.

Mgr. Gabriela Grodová